Schoolkinderen in diverse Veense wijken respect bijbrengen voor elkaar én voor hun leefomgeving. Dat is het doel van Scoren in de Wijk. Want wie zijn buren respecteert en zijn eigen wijk koestert, levert daar een positieve bijdrage. Hoe dan ook.

Jaap Pilon, oud-wethouder en voormalig leraar, vertelt: ‘Een Veense woningstichting stond zo’n zes jaar geleden voor een probleem. In verschillende woonwijken namen vandalisme en kleine criminaliteit toe. Jongeren zorgden voor overlast. Zo’n situatie kan je van buitenaf aanpakken door de wijkagent erop af te sturen, maar ik geloof dat een benadering van binnenuit veel beter werkt.’

Jaap Pilon heeft zelf een warm hart voor de wijk waar hij als kind opgroeide: ‘Je thuis voelen in je eigen buurtje, is heel belangrijk. Een veilig thuis draagt bij aan je levensgeluk. Een wijk staat of valt met de houding van de mensen die er wonen.’ Vanuit die overtuiging ging Jaap de uitdaging van de woningcorporatie vol goede moed aan.  

Samen met Wilco den Hartog ontwikkelde hij Scoren in de Wijk. Jaap: ‘Door op woensdagmiddag met verschillende groepen schoolkinderen aan de slag te gaan, zien wij negatief gedrag veranderen. Kinderen tussen de acht en twaalf jaar spelen respect-voetbal. Een bijzonder potje voetbal, waarbij het spel wordt stilgelegd als er iets voorvalt waarvan we samen kunnen leren. Sociale vaardigheden worden zo spelenderwijs versterkt.’

Sport is een belangrijk onderdeel van Scoren in de Wijk, maar de kinderen doen meer dan voetballen, fitnessen en zwemmen alleen. Je kunt ze regelmatig samen met Jaap door de wijk zien wandelen. Ze kijken dan wat er anders kan en praten daarover met de wethouder Openbare Ruimte. Kinderen gaan met de wijkagent in gesprek en volgen gastlessen van Veense ondernemers. Tijdens de jaarlijkse attractiemiddag gaan schoolkinderen uit twee wijken de strijd met elkaar aan. En dan is er nog het uitstapje naar een groot voetbalstadion ergens in Nederland. Elk jaar weer een feest!

Scoren in de Wijk wil de leefbaarheid en sociale cohesie in Veense wijken vergroten. Daarbij is het project deels afhankelijk van ondernemers met een warm hart. ‘Wij zijn dankbaar voor financiële bijdragen van bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. De wijk is de plek waar we kunnen scoren. Een leefbaar Veenendaal, daar plukt iedereen de vruchten van. Daarvan ben ik overtuigd,’ besluit Jaap.  

Meer weten of bijdragen? Ga naar www.scorenindewijkveenendaal.nl