Startbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Veenendaal

Op donderdag 20 april 2023 vond in het Spectrum in Veenendaal de startbijeenkomst plaats van het Maatschappelijk Netwerk Veenendaal (MNV). Veenendaal kent al vele netwerkclubs, businessclubs, ondernemersverenigingen. Echter deze zijn voor bedrijven. Vanaf nu heeft Veenendaal ook een netwerkclub voor vrijwilligersorganisaties, stichtingen en verenigingen; het Maatschappelijk Netwerk Veenendaal (MNV).

Startbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Veenendaal

De startbijeenkomst was volgens de oprichters van het netwerk, Peet de Graaf, bestuurder van Veens Welzijn en Angelique Ottens, directeur van Sharity, een groot succes. Er waren 73 maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd met ruim 110 personen. “Hieruit blijkt een duidelijk draagvlak in Veenendaal voor het Maatschappelijk Netwerk.”

Tijdens de startbijeenkomst werd door Peet de Graaf toegelicht hoe het Maatschappelijk Netwerk prachtig aansluit bij de opdracht die Veens Welzijn heeft. “Het bevorderen en faciliteren van de samenwerking tussen maatschappelijke partners om daarmee de dienstverlening aan de Veense inwoners te verbeteren. Elkaar kennen en gekend worden is de basis waar het mee begint. Weten wie wat doet en weten bij wie ik met mijn vraag terecht kan. En daar gaan we wat mij betreft vandaag mee van start.”

Angelique Ottens legde daarna uit hoe het Maatschappelijk Netwerk in Veenendaal vorm gaat krijgen, wie er lid kan worden en wat een lidmaatschap inhoudt. Na de pauze werden alle aanwezigen door trainer Henk Timmerman meegenomen in ‘de kunst van het luisteren’. Een mooi en interessant thema dat bij netwerken goed van pas komt. 

De startbijeenkomst werd afgesloten met, hoe kan het ook anders, een netwerkborrel.

Maatschappelijk Netwerk Veenendaal is dé netwerkclub voor maatschappelijke organisaties die actief zijn binnen de gemeente Veenendaal. Ieder kwartaal ontmoeten leden en gasten elkaar tijdens de inspirerende, leerzame en verbindende netwerkbijeenkomsten. Naast een workshop, inspiratiesessie of lezing van een interessante spreker is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en krijgen leden de mogelijkheid een pitch te verzorgen.

Meer weten of lid worden? Ga dan naar de website van Maatschappelijk Netwerk Veenendaal www.maatschappelijknetwerkveenendaal.nl