Beursvloer levert ruim € 98.000 aan matches op

Een gezellig netwerkevenement waarbij ondernemers in contact worden gebracht met organisaties die wel een beetje hulp kunnen gebruiken, op welk vlak dan ook. Dat is Beursvloer Veenendaal. De laatstgehouden Beursvloer resulteerde opnieuw in heel wat waardevolle ‘matches’.

Beursvloer levert ruim € 98.000 aan matches op

VEENENDAAL – Een van de ondernemers die meerdere afspraken maakte met maatschappelijke organisaties, is Gerard Nauta van adviesbureau Planders. ‘Grotere bedrijven en overheidsinstellingen schakelen ons in als begeleiders van veranderprocessen’, vertelt Gerard als we vragen naar de missie van Planders. ‘We helpen organisaties inzicht te krijgen in hun veranderuitdagingen en adviseren hen, waarmee zij zelf in staat zijn aanpassingen door te voeren om effectiever hun bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen.’

SCHAAPJES 
Tijdens de laatstgehouden Beursvloer troffen ondernemers en instellingen elkaar bij hotel Van der Valk. Gerard legt uit hoe de Beursvloer werkt: ‘Als een ondernemer en een maatschappelijke organisatie tot een match komen, dus als ze een afspraak maken voor het uitwisselen van bijvoorbeeld materialen of diensten, dan wordt die match bezegeld met een wuppie in de vorm van een schaapje. Zowel de ondernemer als de vertegenwoordiger van de organisatie plakken dat schaapje op hun schouder, goed zichtbaar voor iedereen. Planders had tijdens de laatste Beursvloer de meeste matches, dus de meeste schaapjes.’ 

TEKENSPULLEN 
Gerard vertelt over de matches die hij maakte: ‘Er waren mensen van stichting Leergeld aanwezig. Die stichting zet zich in voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat er thuis geld is voor schoolspullen. Aan stichting Leergeld schonken wij een grote hoeveelheid teken- en kleurspullen.’ Daarnaast vergrootte Planders de zichtbaarheid van de Veense G-band door het bedenken en produceren van flyers en rolbanieren. In samenwerking met Oxonia werkte het bureau aan de zichtbaarheid van Schuldhulpmaatje met het ontwerpen en leveren van beachvlaggen in hun huisstijl. Als tegenprestatie noemen de organisaties Planders op hun website. Partijen bewijzen elkaar zo over en weer een dienst.  

ONBETAALBAAR 
De totale waarde van de ruim 100 matches die in 2022 gemaakt werden – denk aan de kosten van een voorraad tekenspullen, nieuwe vlaggen of bijvoorbeeld een paar uur als collega’s klussen bij een clubhuis – komt in totaal op ruim 98.000 euro. Of er een vervolg komt op de succesvolle Beursvloer? ‘Ik hoop het van harte,’ besluit Gerard. ‘De Beursvloer maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen leuk en makkelijk. Het is een relatief klein gebaar, met een grote impact. De contacten die het oplevert zijn wat mij betreft onbetaalbaar.’ 

Meer informatie: www.beursvloer-veenendaal.nl